JENIS PERMOHONAN

Jenis permohonan yang dipertimbangkan melalui sistem ini ialahseperti jadual di bawah:

 

 

KOD PERMOHONAN :

A07

JENIS PERMOHONAN :

MEMBINA BARU

PERKARA

KELULUSAN YANG DIPERLUKAN

Membangunkan sebuah rumah kediaman
o    Pembangunan baru unit kediaman di atas satu lot sahaja atau di atas dua lot tanah dengan pemilikan yang sama.

o    Pembangunan baru seunit rumah banglo di atas 2 lot rumah berkembar.

 

       Kebenaran Merancang

       Kelulusan Pelan Bangunan

       Kelulusan Pelan Kejuruteraan

o    Kerja tanah/Pengecualian Kerja Tanah

o    Jalan & Perparitan

o    SPAH

   

 

KOD PERMOHONAN :

A12

JENIS PERMOHONAN :

MEROBOH DAN MEMBINA SEMULA

PERKARA

KELULUSAN YANG DIPERLUKAN

A.     Meroboh sepenuhnya struktur binaan sedia ada dan membina semula sebuah rumah kediaman baru di atas satu lot tanah.

B.     Kerja meroboh bumbung asal dan menambah tingkat berserta bumbung baru.

C.     Kerja meroboh sebahagian bangunan (bumbung, dinding dan lantai) melebihi 50% daripada keseluruhan bangunan sedia ada.

D.     Semua permohonan yang melibatkan tembok penahan.

       Kelulusan Pelan Bangunan

       Kelulusan Pelan Kejuruteraan

o   Kerja tanah/Pengecualian Kerja Tanah

o   Jalan & Perparitan

o   SPAH

 

   

 

 

KOD PERMOHONAN :

B1

 

JENIS PERMOHONAN :

TAMBAHAN DAN PERUBAHAN

 

PERKARA

KELULUSAN YANG DIPERLUKAN

 

Tambahan dan perubahan kepada sebuah rumah kediaman sedia ada melibatkan :-

A.     Tambahan luas lantai baru melebihi 100 meter persegi

B.     Melibatkan bumbung atau dinding atau lantai sahaja tidak melebihi 50% luas elemen yang berkaitan.

(Disertakan Pengesahan Asas Tapak.)

 

       Kelulusan Pelan Bangunan /

Kelulusan Pindaan Pelan Bangunan

 

   

 

 

KOD PERMOHONAN :

B2

 

JENIS PERMOHONAN :

PERMIT UNTUK PEMBBINAAN KECIL

 

PERKARA

KELULUSAN YANG DIPERLUKAN

 

Tambahan dan perubahan kepada sebuah rumah kediaman sedia ada melibatkan :-

A.     Tambahan luas lantai baru kurang 100 meter persegi

B.     Melibatkan bumbung atau dinding atau lantai sahaja tidak melebihi 50% luas elemen yang berkaitan.

(Disertakan Pengesahan Asas Tapak.)

 

       Kelulusan Pelan Bangunan /

Kelulusan Pindaan Pelan Bangunan

 

     

 

KOD PERMOHONAN :

A15

JENIS PERMOHONAN :

KERJA TANAH SAHAJA

PERKARA

KELULUSAN YANG DIPERLUKAN

Melibatkan kerja korekan melebihi 3 meter dalam dan jarak kolam kurang 3 meter diukur dari garis sempadan (Kelulusan Kerja Tanah)

 

***Tertakluk ulasan Jabatan Perancangan Infrastruktur

 

       Kelulusan pelan kejuruteraan

o   Kerja tanah

     

 

KOD PERMOHONAN :

A24

JENIS PERMOHONAN :

JALAN DAN PERPARITAN SERTA KERJA TANAH

PERKARA

KELULUSAN YANG DIPERLUKAN

Melibatkan kerja korekan melebihi 3 meter dalam dan jarak kolam kurang 3 meter diukur dari garis sempadan (Kelulusan Kerja Tanah)

 

***Tertakluk ulasan Jabatan Perancangan Infrastruktur

 

       Kelulusan pelan kejuruteraan

o   Kerja tanah

o   Jalan & Perparitan

     

 

KOD PERMOHONAN :

A21

JENIS PERMOHONAN :

JALAN DAN PERPARITAN SAHAJA

PERKARA

KELULUSAN YANG DIPERLUKAN

 

***Tertakluk ulasan Jabatan Perancangan Infrastruktur

 

       Kelulusan pelan kejuruteraan

o   Jalan & Perparitan

     

 

 

KOD PERMOHONAN :

PSKPB

 

JENIS PERMOHONAN :

PENGESAHAN SEMULA KELULUSAN PELAN BANGUNAN

 

PERKARA

KELULUSAN YANG DIPERLUKAN

 

Pengesahan Semula Kelulusan Pelan Bangunan sebelum tamat tempoh kelulusan

 

       Pengesahan Semula Kelulusan Pelan Bangunan

 

     

 

KOD PERMOHONAN :

LKT

JENIS PERMOHONAN :

LANJUTAN TEMPOH KERJA TANAH

PERKARA

KELULUSAN YANG DIPERLUKAN

Lanjutan Tempoh Kerja Tanah sebelum tamat tempoh kelulusan

 

       Lanjutan Kelulusan Pelan Kejuruteraan

o   Kerja tanah