JENIS PERMOHONAN

Jenis permohonan yang dipertimbangkan melalui Sistem KLIS ini ialah A07 (Membina Baru),

A12 (Meroboh dan Membina Semula) dan B1 (Tambahan dan Perubahan) seperti jadual di bawah:

 

 

KOD PERMOHONAN :

A07

JENIS PERMOHONAN :

MEMBINA BARU

PERKARA

KELULUSAN YANG DIPERLUKAN

Membangunkan sebuah rumah kediaman di atas satu lot tanah.

       Kebenaran Merancang

       Kelulusan Pelan Bangunan

       Kelulusan Pelan Kejuruteraan

o   Kerja tanah

o   Jalan & Perparitan

o   SPAH

 

 

 

KOD PERMOHONAN :

A12

JENIS PERMOHONAN :

MEROBOH DAN MEMBINA SEMULA

PERKARA

KELULUSAN YANG DIPERLUKAN

Merobohkan sepenuhnya atau melebihi 50% struktur binaan rumah sedia ada dan membina semula sebuah rumah kediaman baru di atas satu lot tanah.

       Kelulusan Pelan Bangunan

       Kelulusan Pelan Kejuruteraan

 

 

 

 

 

KOD PERMOHONAN :

A12

JENIS PERMOHONAN :

TAMBAHAN DAN PERUBAHAN (MELIBATKAN KERJA TANAH)

PERKARA

KELULUSAN YANG DIPERLUKAN

Tambahan dan perubahan kepada sebuah rumah kediaman sedia ada yang melibatkan/tidak melibatkan :-

A.     Ubahsuai dalaman dan fasad

B.     Tambahan luas lantai baharu termasuk tambahan tingkat baharu serta mengandungi salah satu atau kesemua cadangan yang berikut :-

       Membina kolam renang

       Menanam cerucuk

       Membina tembok penahan

 

       Kelulusan pelan bangunan /

Kelulusan pindaan pelan bangunan

       Kelulusan pelan kejuruteraan (pelan kerja tanah)

 

 

 

 

KOD PERMOHONAN :

B1

JENIS PERMOHONAN :

TAMBAHAN DAN PERUBAHAN (TANPA KERJA TANAH)

PERKARA

KELULUSAN YANG DIPERLUKAN

Tambahan dan perubahan kepada sebuah rumah kediaman sedia ada yang melibatkan :-

A.     Tambahan luas lantai baru melebihi 100 meter persegi

B.     Tambahan tingkat baharu

 

       Kelulusan Pelan Bangunan /

Kelulusan Pindaan Pelan Bangunan

 

 

 

Nota;

Permohonan tambahan dan perubahan (tanpa kerja tanah) yang melibatkan tambahan luas lantai baharu seluas 100 m2 atau kurang daripadanya, hendaklah dikemukakan secara manual mengikut prosedur sedia ada di kaunter OSC.