KRITERIA PERMOHONAN

 

PERMOHONAN YANG LAYAK DIKEMUKAKAN MELALUI KLIS

BIL

PERKARA

PEMBANGUNAN BARU / PEMBANGUNAN SEMULA

TAMBAHAN DAN PERUBAHAN

1

Melibatkan 1 lot kediaman sahaja

P

P

2

Melibatkan seunit kediaman sedia ada yang berada di atas 2 atau lebih lot yang sempurna (‘complete lot’). Permohonan untuk tambahan dan perubahan sahaja

Tidak berkaitan

P

3

Melibatkan seunit kediaman sedia ada yang berada di atas 2 atau lebih lot (‘incomplete lot’) untuk membentuk lot yang sempurna (‘complete lot’)

O

P

4

Tapak terlibat dengan serahan tanah

O

P

5

Sebuah banglo di atas 2 lot rumah berkembar

P

(Permohonan A07

tidak memerlukan

cantuman lot)

Tidak berkaitan

 

 

Kriteria tapak/bangunan yang tidak layak dikemukakan permohonan melalui KLIS :

1 .Tanah yang dimiliki secara strata

2 .Melibatkan pecahan / cantuman lot

3. Melibatkan kecerunan tanah melebihi 25º (Kelas III & Kelas IV)

4. Melibatkan bangunan kediaman yang mengandungi berbilang unit (multiple unit)