SENARAI SEMAK PERMOHONAN

 

 


KEBENARAN MERANCANG

SENARAI DOKUMEN

Disediakan oleh PSP/SP

Dijana melalui sistem

BORANG

 

 

1. Borang 1B Kaedah 2(1) - Kegunaan Kediaman

 

PELAN-PELAN PEMBANGUNAN

 

 

1. Pelan Tapak Beserta Pelan Lokasi

        i) Pelan PDF - Saiz fail PDF disarankan tidak melebihi 10MB

       ii) Pelan CAD - Fail *.dwg dimampat ke format compress fail (*.zip dan *.rar)

 

 

 

1. Pelan Lengkap Kebenaran Perancangan yang mengandungi pelan tapak beserta pelan lokasi, pelan lantai, tampak bangunan dan pelan keratan

        i) Pelan PDF - Saiz fail PDF disarankan tidak melebihi 10MB

       ii) Pelan CAD - Fail *.dwg dimampat ke format compress fail (*.zip dan *.rar)

Nota:
Sistem Penuaian Air (Rainwater Hasvesting) perlu ditandakan pada semua tapak
 1. Tandakan dengan jelas kedudukan/lokasi/saiz kemudahan storan
 2. Tandakan pada pelan tapak/pelan susunatur bagi cadangan atas tanah
 3. Tandakan pada pelan keratan bagi cadangan bawah tanah dan di dalam bangunan


 

 

 

 

 

 

DOKUMEN LAIN YANG DIPERLUKAN

 

 

1. Salinan hak milik tanah atau Salinan Perjanjian Jual Beli (S&P)

 

2. Resit cukai pintu terkini

 

3. Borang akuan kerja rasmi/kerja tanah

 

4. Gambar tapak terkini

 

5. Lukisan Perspektif gambaran sebenar pembangunan yang akan dilaksanakan juga yang melibatkan pindaan kepada fasad

 

6. Laporan Teknikal Permohonan Kebenaran Merancang

 

8. Laporan Pengesahan Asas Tapak (Jika Berkenaan)

 

 

 


KELULUSAN PELAN BANGUNAN

SENARAI DOKUMEN

Disediakan oleh PSP/SP

Dijana melalui sistem

BORANG

 

 

1. Borang A - Jadual Undang-Undang Kecil Bangunan(WPKL) 1985

 

PELAN-PELAN PEMBANGUNAN

 

 

1. Pelan Lengkap Bangunan yang mengandungi pelan tapak beserta pelan lokasi, pelan lantai, tapak bangunan dan pelan keratan

        i) Pelan PDF - Saiz fail PDF disarankan tidak melebihi 10MB

       ii) Pelan CAD - Fail *.dwg dimampat ke format compress fail (*.zip dan *.rar)

 

 

 

 

DOKUMEN LAIN YANG DIPERLUKAN

 

 

1. Borang Pengiraan Fee Pelan Bangunan

 

2. Salinan Hak Milik

 

3. Salinan Perjanjian Jual Beli (S&P)

 

4. Resit cukai pintu terkini

 

5. Gambar tapak terkini

 

6. Surat pengesahan daripada Jurutera Bertauliah memperakui bahawa kerja-kerja tambahan dan perubahan yang dilakukan ini tidak akan menjejaskan kekukuhan serta kestabilan struktur bangunan sedia ada.     (Untuk permohonan Tambahan dan Perubahan sahaja)

 

7. Laporan Teknikal Pelan Bangunan

 

8. Laporan Pengesahan Asas Tapak (Jika Berkenaan)

 

 

 

 

 


KELULUSAN PELAN KERJA TANAH

SENARAI DOKUMEN

Disediakan oleh PSP/SP

Dijana melalui sistem

BORANG

 

 

1. Borang JPIF 1 - Borang perlantikan PSP/SP oleh pemilik/pemaju

 

2. Borang JPIF 3 - Borang pengesahan dari PSP/SP yang mengambil tanggungjawab menyelia projek

 

3. Borang JPIF 7 - Kiraan yuran kerja tanah hendaklah dijelaskan semasa pengemukaan permohonan

 

PELAN-PELAN PEMBANGUNAN

 

 

1. Pelan kerja tanah lengkap
a. Pelan Kunci, Pelan Lokasi dan Pelan Susuatur Tapak
b. Pelan Tapak menunjukkan korekan (merah) / timbusan (biru), aras sedia ada dan cadangan
c. Keratan rentas menunjukkan korekan & timbusan (Warna selaras dengan Pelan Tapak). Minima dua keratan menegak dan dua keratan memanjang
d. Butir-butir terperinci dan lokasi (Perangkap kelodak/wash trough/temporary earth drain/interlocking paver dan lain-lain)
e. Pelan yang menerangkan lebih lanjut "Method Statement" (Jika perlu). Pelan keratan rentas pemeringkatan "phasing" kerja tanah dari awal hingga akhir


        i) Pelan PDF - Saiz fail PDF disarankan tidak melebihi 10MB

       ii) Pelan CAD - Fail *.dwg dimampat ke format compress fail (*.zip dan *.rar)

 

 

 

 

 

2. Pelan Ukur menunjukkan 'Terrain Mapping' diperlukan bagi tapak pembangunan yang mempunyai cerun kelas 3 & 4 (Jika terlibat)

        i) Pelan PDF - Saiz fail PDF disarankan tidak melebihi 10MB

       ii) Pelan CAD - Fail *.dwg dimampat ke format compress fail (*.zip dan *.rar)

 

3. Pelan Ukur Kejuruteraan tapak termasuk sebahagian lot-lot bersebelahan

        i) Pelan PDF - Saiz fail PDF disarankan tidak melebihi 10MB

       ii) Pelan CAD - Fail *.dwg dimampat ke format compress fail (*.zip dan *.rar)

 

4. Pelan lokasi pembuangan tanah lebihan serta dengan bukti hakmilik dan surat kebenaran pemilik tanah (Jika terlibat)

        i) Pelan PDF - Saiz fail PDF disarankan tidak melebihi 10MB

       ii) Pelan CAD - Fail *.dwg dimampat ke format compress fail (*.zip dan *.rar)

 

5. Pelan Cerucuk (Jika terlibat) atau Pelan Asas Tapak
a. Pelan susunatur cerucuk (Nyatakan juga sistem menanam cerucuk)/asas tapak
b. Pelan butir-butir terperinci cerucuk/asas tapak

        i) Pelan PDF - Saiz fail PDF disarankan tidak melebihi 10MB

       ii) Pelan CAD - Fail *.dwg dimampat ke format compress fail (*.zip dan *.rar)

 

6. Pelan Tembok Penahan (Jika terlibat)
Pelan tapak (Kedudukan tembok penahan) & Pelan butir-butir terperinci

        i) Pelan PDF - Saiz fail PDF disarankan tidak melebihi 10MB

       ii) Pelan CAD - Fail *.dwg dimampat ke format compress fail (*.zip dan *.rar)

 

DOKUMEN LAIN YANG DIPERLUKAN

 

 

1. Laporan Pernilaian Geoteknik dan Laporan Siasatan Tanah (S.I) yang telah disahkan dengan pengesahan piawai kejutruteraan oleh Jurutera Perunding (Jika terlibat)

 

2. Spesifikasi Kerja Tanah yang telah disahkan dengan pengesahan piawai kejuruteraan oleh Jurutera Perunding

 

3. Spesifikasi Kerja Cerucuk yang telah disahkan dengan pengesahan piawai kejuruteraan oleh Jurutera Perunding (Jika terlibat)

 

4. Kiraan Rekabentuk Perangkap Kelodak yang telah disahkan dengan pengesahan piawai kejuruteraan oleh Jurutera Perunding

 

5. Kiraan Tembok Penahan yang telah disahkan dengan pengesahan piawai kejuruteraan oleh Jurutera Perunding (Jika terlibat)

 

6. Tatacara Perlaksanaan Kerja (Method Statement) yang menjelaskan cadangan pemeringkatan 'phasing' kerja tanah dari awal hingga akhir

 

7. Gambar tapak terkini

 

8. Laporan Teknikal Permohonan Pelan Kerja Tanah

 

 

 

 

 

 


KELULUSAN PELAN PENGECUALIAN KERJA TANAH

SENARAI DOKUMEN

Disediakan oleh PSP/SP

Dijana melalui sistem

BORANG

 

 

1. Borang JPIF 1 - Borang perlantikan PSP/SP oleh pemilik/pemaju

 

2. Borang JPIF 3 - Borang pengesahan dari PSP/SP yang mengambil tanggungjawab menyelia projek

 

3. Borang JPIF 2 - Pengecualian Kerja Tanah (Perlu disahkan oleh Jurutera Perunding bahawa kerja cerucuk dan tembok penahan tidak terlibat)

 

PELAN-PELAN PEMBANGUNAN

 

 

1. Pelan lengkap termasuk pelan lokasi, pelan susunatur asas tapak, keratan rentas dan memanjang profil tanah serta keratan perincian asas tapak

        i) Pelan PDF - Saiz fail PDF disarankan tidak melebihi 10MB

       ii) Pelan CAD - Fail *.dwg dimampat ke format compress fail (*.zip dan *.rar)

 

DOKUMEN LAIN YANG DIPERLUKAN

 

 

1. Gambar tapak terkini

 

2. Laporan Teknikal Pengecualian Kerja Tanah

 

 


KELULUSAN PELAN JALAN DAN PERPARITAN

SENARAI DOKUMEN

Disediakan oleh PSP/SP

Dijana melalui sistem

BORANG

 

 

1. Borang JPIF 1 - Borang perlantikan PSP/SP oleh pemilik/pemaju

 

2. Borang JPIF 3 - Borang pengesahan dari PSP/SP yang mengambil tanggungjawab menyelia projek

 

PELAN-PELAN PEMBANGUNAN

 

 

1. Pelan Jalan dan Perparitan yang lengkap:
 1. Tunjukkan jalan, perparitan dan siarkaki
 2. Pelan Kunci, Pelan Lokasi dan Pelan Tapak (terkini)
 3. Kedudukan jalan, perparitan dan siarkaki yang dicadangkan / sediakan telah ditunjukkan di atas Pelan Tapak
 4. Keratan rentas rezab jalan, perparitan dan siarkaki (Mengikut Garis Panduan JPIF)
 5. Pelan butir terperinci jalan, longkan, sump, penutup longkang, slab dan lain-lain
 6. Pelan butir terperinci siarkaki termasuk kerb, outlet pipe, jubin, kemudahan OKU dan lain-lain
 7. Butiran pada pelan telah diwarnakan dengan warna berbeza dan diberikan "Legend"

        i) Pelan PDF - Saiz fail PDF disarankan tidak melebihi 10MB

       ii) Pelan CAD - Fail *.dwg dimampat ke format compress fail (*.zip dan *.rar)

 

 

 

 

 

DOKUMEN LAIN YANG DIPERLUKAN

 

 

1. Naskah Kiraan Rekabentuk Perparitan / Kiraan Hidraulik yang telah disahkan dengan pengesahan piawaian kejuruteraan oleh Jurutera Perunding (Mengikut Garis Panduan MSMA)

 

2. Gambar tapak terkini

 

8. Laporan Teknikal Permohonan Pelan Jalan dan Perparitan

 

 

 

 

 


KELULUSAN SISTEM PEMGURUSAN AIR HUJAN (SPAH)

SENARAI DOKUMEN

Disediakan oleh PSP/SP

Dijana melalui sistem

BORANG

 

 

1.  Borang JPIF 1 (Pengesahan Perlantikan Jurutera Perunding Bertauliah)

 

2. Borang JPIF 3 (Akujanji oleh Jurutera Perunding Bertauliah)

 

PELAN-PELAN PEMBANGUNAN

 

 

1. Pelan lengkap cadangan Sistem Pengumpulan dan Penggunaan Semula Air Hujan (Rainwater Harvesting System) lengkap dengan komponen-komponen utama :
 1. Pelan Kunci, Pelan Lokasi dan Pelan Tapak
 2. Pelan terperinci: Pelan Pengumpulan dan Penggunaan Semula Air Hujan, Pelan menunjukkan Sistem Pengumpulan dan Penggunaan Semula Air Hujan (Rainwater Harvesting System) yang lengkap beserta pelan Schematic bermula dari kawasan tadahan di bumbung atau dari perparitan dalaman (perimeter drain), seterusnya gutters & down pipe, sistem penapisan (filtering system), sistem First-Flush, tangki menyimpan air hujan dan sistem paip penyebaran air hujan ke titik dimana ianya dituai semula (Harvest)

        i) Pelan PDF - Saiz fail PDF disarankan tidak melebihi 10MB

       ii) Pelan CAD - Fail *.dwg dimampat ke format compress fail (*.zip dan *.rar)

 

 

 

 

 

DOKUMEN LAIN YANG DIPERLUKAN

 

 

1. Gambar tapak terkini dari beberapa sudut

 

2.  Surat pengesahan bahawa lokasi Sistem Pengumpulan dan Penggunaan Semula Air Hujan (Rainwater Harvesting System) yang dicadangkan adalah sama seperti yang ditandakan semasa cadangan awal (Preliminary) dalam Pelan Kebenaran Merancang dan Pelan Bangunan

 
3.  Surat penjelasan mengenai lokasi Sistem Pengumpulan dan Penggunaan Semula Air Hujan (Rainwater Harvesting System) berubah daripada cadangan awal (Preliminary) sebelum ini dan pengesahan perubahan ini tidak akan menjejaskan Pelan Kebenaran Merancang dan Pelan Bangunan. (Jika berlaku perubahan lokasi Rainwater Harvesting System)

 

4. Naskah Spesifikasi Perlaksanaan Sistem Pengurusan Air Hujan yang disahkan oleh Jurutera Perunding Bertauliah

 

5. Naskah Tatacara Perlaksanaan Kerja (Method of Statement)

 

6. Laporan Rekabentuk dan Kiraan Hidraulik untuk Sistem Pengurusan Air Hujan yang dicadangkan mengikut keperluan, kehendak dan garispanduan MSMA

   

7. Laporan Teknikal Permohonan Sistem Pengurusan Air Hujan

 

 

 

Nota;

Semua dokumen perlu disediakan dalam format PDF untuk dimuat naik kedalam sistem